Priser

Prisliste

 

Pris

Helbredsattest til kørekort  500,00
Mulighedsattest  1000,00
Fri attest  500,00
Enkelttilskudsansøgning til medicin  250,00
Rejsedokument på engelsk ved udlandsrejser  250,00
Attest ifm. adoption + moms  400,00
Rejseafbestilling, attest  632,50
Rådighed A-kasse, attest + moms  572,50
Dykkerattest (lille) + moms  525,00
Privatkonsultation, grundhonorar 250,00
Privatkonsultation, pr påbegyndt 10 minutter 250,00
Hydrozid, vortefrys 1 flaske 387,50
Influenzavaccination 2022/2023 275,00