Priser

Prisliste

 

Pris

Helbredsattest til kørekort under 75 år  500,00
Helbredsattest til kørekort 75 år 500,00
Mulighedsattest  1000,00
Fri attest  500,00
Enkelttilskudsansøgning til medicin  250,00
Rejsedokument på engelsk ved udlandsrejser  250,00
Attest ifm. adoption + moms  400,00
Rejseafbestilling, attest  632,50
Rådighed A-kasse, attest + moms  572,50
Dykkerattest (lille) + moms  525,00
Privatkonsultation, grundhonorar 250,00
Privatkonsultation, pr påbegyndt 10 minutter 250,00
Hydrozid, vortefrys 1 flaske 387,50
Mundbind 1 stk 10,00
Influenzavaccination 2021/2022 275,00