Aktuelt

29.09.2020

!!!Fra dags dato skal alle patienter medbringe og bære mundbind i lægehuset!!!

24.09.2020

Opslag vedrørende influenzavaccination. Husk mundbind!

Der er ingen tidsbestilling, og ventetiden vil være udendørs. Patienter, der ikke hører til målgruppen for vaccinationen, men ønsker at betale for denne, må ikke møde op nedenstående datoer, men skal bestille tid hos vore sygeplejersker.

 

Eget i.v. opslag

24.09.2020

Et nyt tilbud fra Vesthimmerlands Kommune

Overvægtsklinikken

16.09.2020

Telefontid til lægerne er kl. 8.30-9.30 til akutte problemstillinger og svar på prøver. Vi ved, det kan være rigtig svært at komme igennem og håber, at man vil overveje, om henvendelsen eventuelt kunne klares ved en E-konsultation i stedet.

Sekretærerne sidder klar ved telefonerne ligeledes fra kl. 8.30 og hjælper med at få sendt henvisninger afsted til Corona-test ved milde symptomer på Corona-virus. De giver også svar på testene, så vælg endelig at tale med en sekretær, hvis henvendelsen drejer sig om Corona-test/-svar, og gerne efter kl. 9.30. Fortvivl ikke, hvis du er i lang kø – der er flere sekretærer om at svare telefonen.

 

 

 

11.09.2020

Stillingsopslag – vi mangler endnu en dygtig lægesekretær

Stillingsopslag billede

17.08.2020

I forhold til Corona-situationen:

Det er fortsat gældende, at man IKKE bør møde op i lægehuset uden at have en tid. Receptfornyelser, tidsbestillinger m.m. skal foretages telefonisk og pr E-konsultation.

Har du en tid i lægehuset, bedes du komme til den aftalte tid og ikke før. Vi forsøger at visitere, så der ikke sidder for mange i venteværelset samtidig, men planen skrider, hvis for mange vælger at komme i god tid. Man kan opholde sig i sin bil eller ude på parkeringspladsen i ventetiden.

 

 

10.08.2020

Efter en periode at have udvidet lægernes telefontid om morgenen går vi nu tilbage til daglig telefontid fra kl. 8.30-9.00.

Almindelig tidsbestilling og receptfornyelse af vanlig medicin bedes foretaget hos lægesekretæren efter kl. 9.00.

 Akuttiden er fortsat aflyst på grund af Corona-situationen.

 

 

 

30.06.2020

Vaccination mod pneumokok-lungebetændelse er gratis for alle, der er fyldt 65 år, børn med visse kroniske sygdomme og andre borgere, som er i særlig risiko. Kontakt lægehuset for at få en tid hos vores sygeplejerske.

 

”Vaccinationen beskytter ikke mod COVID-19, men mod pneumokok-infektion og de alvorlige tilstande, der kan opstå i den forbindelse”.

 

Læs mere her på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. 

 

Pneumo

29.06.2020

Akuttiden om morgenen er fortsat lukket på grund af Corona-pandemien. Der er i stedet udvidet telefontid fra kl. 8.30-9.30.

 

28.05.2020

JOBOPSLAG

Bliv konsultationssygeplejerske i Lægehuset Østermarken.

 

05.05.2020

Medicinstuderende i lægehuset

Alexander, Jesper og Mikkel, der er medicinstuderende på medicinstudiet i Aalborg, er ansat i lægehuset for at hjælpe i Sekretariatet. De modtager patienter i skranken, giver nye tider, modtager prøver, skriver journaler og kan også hjælpe sygeplejerskerne med fx injektioner.

Alle har selvfølgelig tavshedspligt.

Vi er i lægehuset meget glade for samarbejdet, og de medicinstuderende får til gengæld et godt indblik i, hvordan hverdagen er i en stor lægepraksis.

 

 

16.04.2020

Der vil fra 01.05.2020 komme endnu en uddannelseslæge i huset, nemlig Julie Hedebo Grønkjær, som skal være i lægehuset 1 år.

 

 

16.04.2020

Corona-opdatering:

Vi åbner så småt op i lægehuset for almindelig konsultation. Det er dog stadig ikke muligt at bestille tid til fx kørekortsattest.

 

Akuttiden er fortsat lukket.

Al konsultation bliver visiteret, og vi henstiller til, at man ikke blot møder op i lægehuset, men bruger hjemmesiden til receptfornyelse, tidsbestilling og spørgsmål af ikke-hastende karakter.

 

Får du tid i lægehuset til konsultation, bedes du komme til tiden, hverken før eller senere, da vi forsøger at planlægge fremmødet, så der ikke er for mange tilstede i lægehuset samtidig. Du vil blive registreret i skranken og spurgt til mulige symptomer på Corona, da vi skal være sikre på, at alle i lægehuset er symptomfri.

 

Har du aftale om at få kontrolleret en hoste, der ikke er Corona-relateret, vil du få udleveret et mundbind, som du selv skal iføre dig og beholde på, mens du er i lægehuset.

 

Der køres ud på besøg til en del patienter, der skal have taget blodprøver. Det gælder ældre, skrøbelig borgere og kronisk syge patienter, som ikke skal komme i lægehuset. Du bliver kontaktet, hvis din tid bliver ændret til besøg, ellers skal du blot fremmøde som aftalt.

 

 

 

16.04.2020

Som tidligere nævnt stopper Per Gjessing i lægehuset pr. 31.07.2020. Frem til da afholder han ferie og er derfor ikke at træffe i lægehuset mere.

Vi kontakter løbende patienter, som allerede har en aftale hos Gjessing, men det vil hjælpe os betydeligt, hvis man selv kontakter lægehuset enten via hjemmesiden eller telefonisk og ændrer sin tid til en anden læge.

 

 

20.03.2020

Lægehusets akuttid er fortsat lukket i et forsøg på at sprede konsultationerne over dagen, så der ikke opholder sig for mange i lægehuset ad gangen.

Lægernes telefontid er udvidet, så man kan ringe og tale med en læge mellem kl. 8.30-9.30.

Ved behov for akut konsultation skal dette aftales telefonisk med en læge først, og du må altså ikke blot møde op.

 

Der er åbnet op for følgende konsultationer efter aftale:

– graviditetsundersøgelser

– børneundersøgelser og -vaccinationer

– attester til kommune/jobcenter med tidsfrist

 

Generelt gælder det fortsat, at har man sygdomsfølelse med fx hoste, forkølelse, ondt i halsen og feber, skal man aflyse sin konsultation.

 

Har du allerede en tid i lægehuset, der måske er booket for uger tilbage, gælder det, at tiden fastholdes, MED MINDRE du bliver kontaktet.

 

Vi tilbyder ydermere at køre besøg med henblik på nødvendig blodprøvetagning hos skrøbelige patienter i risikogruppen. Man vil ligeledes blive kontaktet desangående.

 

18.03.2020

Følgende tiltag er gældende fra dags dato:

Akuttiden er lukket. Det er ikke muligt at møde op i akuttiden kl. 9-9.30. Al konsultation skal aftales telefonisk.

Lægernes telefontid udvides. Den normale telefontid udvides med 1/2 time. Det vil sige, du kan ringe til lægerne fra kl. 8.30-9.30.

Medicinbestilling og tidsbestilling skal foretages elektronisk eller telefonisk. Mød ikke op i lægehuset uden aftale og uden det er strengt nødvendigt.

Ovenstående ændringer gælder på ubestemt tid. Vi vil selvfølgelig opdatere løbende ved nye tiltag/ændringer.

 

 

 

 

 

12.03.2020

Stop

På baggrund af Sundhedsstyrelsens retningslinier vedrørende Corona-virus er Lægehuset Østermarken nødsaget til at aflyse alle ikke-akutte konsultationer foreløbig de næste 14 dage.

Har du en tid til kontrol af kronisk sygdom, børneundersøgelser, celleskrab, helbredsundersøgelse, vortebehandling, vaccinationer m.v. beder vi dig kontakte lægehuset telefonisk eller aflyse din tid via hjemmesiden.

Lægehuset kan kontaktes telefonisk og på E-konsultation for svar på prøver og andre spørgsmål.

Har du spørgsmål vedrørende Corona-virus, kan hotline kontaktes på tlf. 70200233.

 

 

05.03.2020

02.03.2020 bød vi velkommen til vores ny uddannelseslæge Hannibal Troensegaard, som skal være hos os 1/2 år. Det er allerede nu muligt at bestille tid hos Hannibal, dog i første omgang kun telefonisk, da der kun er mulighed for tider er længere varighed.

 

05.03.2020

Som led i det allerede påbegyndte generationsskifte stopper Per Gjessing på lægehuset pr. 31.07.2020. Tine Ørndrup, som jo allerede er et kendt ansigt i lægehuset, indgår som kompagnon i stedet for Per Gjessing.

 

 

27.02.2020

Corona-billede

 

04.02.2020

Drenge, der er født den 1. juli 2007 eller senere, kan blive gratis vaccineret mod HPV som en del af børnevaccinationsprogrammet. For denne gruppe af drenge er det gratis at blive vaccineret, indtil de fylder 18 år.

Desuden vil der i 2020 og 2021 være et tilbud om gratis vaccination til nogle grupper af ældre drenge. Tilbuddet gælder drenge født i 2006 og 1. halvdel af 2007 samt unge mænd på 18-25 år, der har sex med mænd.

HPV

 

 

 

29.11.2019

Som led i det kommende generationsskifte i lægehuset vil Per Gjessing fremover arbejde 4 dage om ugen med en ugentlig fridag mandag.

Øvrigt fravær af længere perioder fremgår af hjemmesiden.

På fri- og feriedage vil det ikke være muligt at sende E-konsultation til Per Gjessing.

 

 

22.11.2019

Husk at du med fordel kan bruge vores udmærkede app – det er meget nemmere end at skulle logge på hjemmesiden hver gang. App’en hedder MitHelbred og er gratis.

 

 

15.11.2019

Husk du ved spørgsmål til dine recepter kan spare megen tid  ved at hente app’en Medicinkortet. Her kan du se dit medicinkort, se om der ligger recept på apoteket og om der kan udleveres flere gange på recepten.

 

 

05.09.2019

01.10.2019 byder vi velkommen til KBU-læge (uddannelseslæge) Anne-Sofie Reese Jacobsen, som skal være i lægehuset 1/2 år afbrudt af barselsorlov i 2020.

 

 

28.08.2019

Har du en dreng, der er fyldt eller fylder 12 år efter 01.07.2019, så kan han blive HPV-vaccineret gratis, da vaccinen nu er med i børnevaccinationsprogrammet. Se her for yderligere information.

 

 

09.07.2019

Det gratis tilbud om influenzavaccination til pensionister, gravide og kronisk syge bliver fra i år rykket til november 2019. Der kommer senere udmelding om datoer for dette.

 

 

09.07.2019

Uddannelseslæge Pernille Nikolajsen Jensen vender tilbage til lægehuset 01.08.2019 og skal være hos os til februar 2020. Det er allerede nu muligt at booke tider i august.

 

 

29.05.2019

Mandag d. 24.06.2019 vil lægehuset være eksamenssted for 6 kommende læger og 2 censorer. Det er en festdag, selvfølgelig for de lægestuderende og deres familier og venner, som står klar efter eksamen, men også for os i lægehuset. Vi vil gøre dagen festlig med flag og blomster og krydser fingre for, at det kommer til at gå godt for alle 6. Der er uændret akuttid i lægehuset fra kl. 9-9.30, mens resten af dagen vil være en smule begrænset med tider.

 

 

29.05.2019

Vi minder endnu engang om nedenstående:

 

Til patienter med konstateret MRSA (Methicillin-Resistent Staphylococcus Aureus)

Ved kontakt til Lægehuset Østermarken er det jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer vigtigt at forebygge smitte af personalet og andre patienter. Det er derfor nødvendigt med visse hygiejniske foranstaltninger ved besøg i Lægehuset.

Det er vigtigt, at man ved hver eneste kontakt til Lægehuset oplyser personale/læge om, at man er MRSA-positiv, og første henvendelse til Lægehuset skal derfor være telefonisk. Du kan derfor IKKE komme uanmeldt i fx akuttiden.

Vi vil derefter give en tid, oftest sidst på dagen af hensyn til, at lokalet og anvendt udstyr efterfølgende skal desinficeres. Ved visse procedurer skal læger og personale anvende handsker, maske eller overtrækskittel.

Man er ikke længere MRSA-positiv, hvis man to gange er testet negativ 1 og 6 måneder efter behandling.

Ved spørgsmål til ovenstående kan der rettes henvendelse til lægehusets læger.

Reference: “Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA”, 3. udgave, 2016, Sundhedsstyrelsen.

 

 

25.03.2019

På torsdag 28.03.2019 deltager det meste af lægehusets personale i Klinikpersonalets Uddannelsesdag 2019 i Aalborg. Med kun 2 læger på arbejde må der påregnes lang ventetid i telefonkøen til lægerne samt i akuttiden kl. 9.00.

 

 

19.03.2019

Så nærmer vi os 13.05.2019, hvor vi skal byde velkommen til uddannelseslæge Helene Bisgaard, som skal være i lægehuset til 31.10.2019. Det betyder, at vi har 4 uddannelseslæger samtidig, hvilket giver os lidt pladsproblemer, men vi arbejder på en god løsning.

 

 

01.03.2019

Lægehuset lukker i dag til middag, da vi afholder reception for at fejre Tine Ørndrup og Thilde Ebdrup Kjærs indtræden i praksis. Vi henviser til Lægeklinikken Aars, Banegårdsvej 2, 1., 9600 Aars ved akut behov for lægehjælp efter telefonisk aftale på tlf. 9862 3411.

 

 

22.02.2019

Du kan altid komme og aflevere en urinprøve til undersøgelse for blærebetændelse i skranken uden tidsbestilling, dog

 

1) Sundhedskortet skal altid medbringes

2) Medbragt urinprøve skal afleveres i korrekt urinprøveglas (kan købes på apoteket eller hentes i lægehuset) og må maksimalt være 1 time gammel

3) Du kan få svar umiddelbart hos sygeplejersken uden tidsbestilling og aftale eventuel behandling med hende

4) Har du ikke mulighed for at vente på svar, vil urinprøven blive analyseret til dagen efter, hvorefter sygeplejersken kontakter dig telefonisk eller via hjemmesiden

 

Urinprøver, som afleveres uden oplysninger om symptomer (fx lagt i postkassen eller afleveret med bud) vil ikke blive undersøgt.

 

14.02.2019

AKUTTID KL. 9-9.30

Lægehusets akuttid er dagligt kl. 9-9.30 og er for patienter med et uopsætteligt behov for lægehjælp. Lang ventetid på almindelige konsultationer er således ikke i sig selv tilstrækkelig begrundelse for fremmøde i akuttiden.

Fremmødte patienter kaldes ind efter tur og til først ledige læge, dog kan der ændres i rækkefølgen, hvis det ud fra en lægelig vurdering skønnes at være nødvendigt.

Man kan ikke ønske konsultation ved en specifik læge.

Lægehuset bestræber sig på så hurtig og smidig betjening som mulig, og af samme grund er konsultationer i akuttiden begrænset til een problemstilling.

 

24.01.2019

Selvbetjening – E-portalen

Efter årsskiftet er der ændret på selvbetjeningsdelen på hjemmesiden.

Du kan nu vælge at logge ind med din nemID, eller du kan, som tidligere, benytte dit cpr.nr. samt den valgte adgangskode.

Vælger du at benytte cpr.nr. vil du modtage en verifikationskode via mail, som skal benyttes, når du logger ind.

Du vil modtage en ny verifikationskode ved hvert nyt login. Denne funktion forudsætter, at man er oprettet med korrekt email i systemet.

 

 

21.01.2019

Fredag d. 1. marts 2019 ser vi frem til at kunne byde uddannelseslæge Lea Laursen velkommen i Lægehuset. Lea skal være hos os til 31. august 2019.

 

 

10.01.2019

Hjemmesiden fungerer igen som vanligt.

 

 

07.01.2019

Vi oplever i øjeblikket problemer med log-in på lægehusets hjemmeside. Vores udbyder skriver i dag følgende:

“Der er i øjeblikket problemer med den mailservice der sender verifikationsmails til patienterne, når de vil logge på Eportalen – Vi arbejder på en løsning og beklager fejlen.

Med venlig hilsen
XMO support”

 

03.01.2019

Fredag d. 2. februar 2019 byder vi velkommen til vores nye uddannelseslæge Freja Ive Fontain, som skal være hos os indtil 31. juli 2019.

 

06.12.2018

Nyt fra lægehuset om generationsskift i Lokalt Indblik.

 

31.10.2018

Til patienter med konstateret MRSA (Methicillin-Resistent Staphylococcus Aureus)

Ved kontakt til Lægehuset Østermarken er det jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer vigtigt at forebygge smitte af personalet og andre patienter. Det er derfor nødvendigt med visse hygiejniske foranstaltninger ved besøg i Lægehuset.

Det er vigtigt, at man ved hver eneste kontakt til Lægehuset oplyser personale/læge om, at man er MRSA-positiv, og første henvendelse til Lægehuset skal derfor være telefonisk. Du kan derfor IKKE komme uanmeldt i fx akuttiden.

Vi vil derefter give en tid, oftest sidst på dagen af hensyn til, at lokalet og anvendt udstyr efterfølgende skal desinficeres. Ved visse procedurer skal læger og personale anvende handsker, maske eller overtrækskittel.

Man er ikke længere MRSA-positiv, hvis man to gange er testet negativ 1 og 6 måneder efter behandling.

Ved spørgsmål til ovenstående kan der rettes henvendelse til lægehusets læger.

Reference: “Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA”, 3. udgave, 2016, Sundhedsstyrelsen.

 

 

30.10.2018

I uge 46 vil lægerne på skift være på kursus for at deltage i “Lægedage 2018″ i Bellacentret. Det vil kunne mærkes på akuttiden om morgenen, hvor der selvsagt vil være færre læger til at kalde ind.

 

 

31.08.2018

Efter 30 år i Lægehuset Østermarken har Henning Skytte Andersen valgt at gå på pension fra 01.01.2019. Herefter overtages praksisandelen af Thilde Ebdrup Kjær og Tine Ørndrup. Tine Ørndrup vil indtil 31.12.2018 være i lægehuset som fast vikar.

 

 

22.08.2018

Nordjysk Praksisdag finder sted hvert 2. år i Aalborg og er landets største og mest varierede regionale kursustilbud for lægepraksis. I år er det fredag d. 28. september 2018, og lægehuset vil være delvis lukket.

Fra Lægehuset Østermarken deltager de fleste, både læger, sygeplejersker, bioanalytikere og lægesekretærer, men vi opretholder en akutfunktion og ser selvfølgelig på det, der ikke kan udsættes.

Akuttiden fra kl. 9-9.30 er åben, men man må påregne væsentlig ventetid. Telefonerne vil være åbne i det omfang, det er muligt. Derudover henvises til akutlinjen på telefonsvareren.

 

11.07.2018

Vi byder 02.08.2018 velkommen til uddannelseslæge Christian Møbjerg Sørensen, som skal være i lægehuset frem til 14.06.2019.

 

 

03.07.2018

Der er nu mulighed for via hjemmesidens tidsbestilling er bestille tid til blodprøver. Blodprøvetagningen forudsættes elektronisk rekvisition enten fra egen læge, sygehusafdeling eller speciallæge. Foreligger der ikke en rekvisition på prøvetagningstidspunktet, kan blodprøven ikke tages.

Man kan altså IKKE på eget initiativ bestille tid til blodprøver, men kun efter forudgående aftale med en læge.

 

 

12.04.2018

Der er ændret i proceduren omkring graviditetsundersøgelser. Det er nu vores sygeplejersker, du skal bestille tid hos til første undersøgelse, når du bliver gravid. Ved konsultationen vil du få oprettet din vandrejournal, og sygeplejersken vil tage de relevante blodprøver og finde de næste tider til kontrol. Vi vil stadig gerne modtage en urinprøve til bekræftelse af graviditet så hurtigt som muligt (blot afleveret i skranken, kræver ikke tidsbestilling).

 

 

09.03.2018

Voksne bliver nu tilbudt gratis vaccination mod mæslinger. Man kan blive vaccineret, hvis man ikke allerede er blevet det som barn, og hvis man ikke har haft mæslinger – har man det, er man nemlig immun og kan ikke blive smittet igen.

Læs mere her på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

 

02.03.2018

01.05.2018 kan vi byde velkommen til vores nye uddannelseslæge Pernille Nikolajsen, som skal være i Lægehuset Østermarken 1/2 år.

 

 

02.03.2018

Vi er af vore patienter gjort opmærksom på, at der udsendes uforståelige SMS’er om flyttede tider, der ikke er flyttede. Efter kontakt til vores EDB-udbyder, skulle problemet nu være løst. Vi beklager meget ulejligheden og håber på, SMS-ordningen kommer til at fungere til alles tilfredsstillelse.

 

 

 

06.02.2018

Du har mulighed for at få et pillepas, hvis du rejser til et Schengenland og medbringer medicin med euforiserende (narkotisk) virkning. Øvrig medicin kræver ikke pillepas.

Om pillepas og Schengenlande.

Pillepasset skal bestilles elektronisk og hentes på apoteket – tryk her. 

 

 

24.01.2018

Klinikpersonalets Uddannelsesdag afholdes onsdag 25.04.2018 i Rebild, og selvfølgelig er Lægehuset Østermarken stærkt repræsenteret med deltagelse af det meste af personalet. Det betyder for vore patienter, at lægehuset kun er åbent for akutte patienter efter aftale. Vores Akut-konsultation fra kl. 9-9.30 er stadig åben.

 

19.01.2018

Får du Pinex Retard eller Panodil 665 mg med modificeret udløsning skal du være opmærksom på, at disse præparater i løbet af foråret bliver trukket ud af markedet og dermed ikke længere kan skaffes.

Du kan læse mere her om hvorfor.

 

12.01.2018

Følger du Lægehuset Østermarken på facebook?

 

12.01.2018

Der er ingen sen konsultation onsdag eftermiddag i ugerne 7, 8 og 13.

 

05.01.2018

Lægerne på Lægehuset Østermarken udskriver indtil videre ikke medicinsk cannabis under forsøgsordningen. Begrundelsen hvorfor fremgår af informationsbrev fra vores faglige selskab, Dansk Selskab for Almen Medicin.

 

02.11.2017

Uddannelseslæge Line Zacho Søegaard er nu vendt tilbage til lægehuset efter i en periode at have været sygehusansat. Det betyder også, vi har sagt farvel til uddannelseslæge Thilde Ebdrup Kjær, som er videre i sin uddannelse som praktiserende læge.

 

 

15.09.2017

Hvis du får recept på et afhængighedsskabende lægemiddel, skal du være opmærksom på ny procedure ved fornyelse af recepter.

Ordination og fornyelse af afhængighedsskabende medicin skal ske ved personlig henvendelse og må ikke finde sted over telefonen eller Internettet.

Næste gang du skal forny din recept, vil du derfor blive tilbudt en konsultation hos din læge til receptfornyelse og orientering om proceduren. Efterfølgende kan der bestilles tid hos sygeplejerske til receptfornyelse med en årlig kontrol hos lægen.

 

Vi følger Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler, som kan læses her.

 

 

01.08.2017

I dag byder vi velkommen til vores nye uddannelseslæge Tine Ørndrup, som skal være i lægehuset et års tid. Vi håber, I tager godt imod hende og er glade for, at vi nu har tre uddannelseslæger til at hjælpe med fortsat at få huset til at køre tilfredsstillende.

 

 

31.07.2017

I uge 46 deltager læger, sygeplejersker og sekretærer på skift ved Lægedage 2017 i Bella Centret. Der vil derfor ikke være sen konsultation onsdag.

 

 

27.06.2017

Vi har indført muligheden for at få en reminder på SMS aftenen før, du har en tid i lægehuset. Servicen er gratis for vore patienter.

Det er selvfølgelig en nødvendighed, at vi har registreret et korrekt mobilnummer i vores system, så opdater dine oplysninger her på siden, og når du er i lægehuset.

 

 

13.06.2017

I morgen onsdag lukker lægehuset kl. 13.00, hvorefter Lægeklinikken Kirkeplads vil hjælpe ved akut behov. Det skal understreges, at Lægeklinikken Kirkeplads ikke hjælper med receptfornyelser og andre ting, der kan vente til torsdag.

Ved nyopstået, akut sygdom kan Lægeklinikken Kirkeplads kontaktes på tlf. 3053 4402.

Efter kl. 16.00 tager Lægevagten over på sædvanlige telefonnummer 70 150 300.

 

 

30.05.2017

Hold styr på medicinen med ny borger app ’Medicinkortet’ til Fælles Medicinkort

Sundhedsdatastyrelsen lancerer en app til mobilen, som borgerne kan benytte sig af for at få overblik over deres medicin, forny recepter og meget andet.

Fremover kan du få et overblik over din aktuelle medicin og forny recepter med den nye borger app ’Medicinkortet’ til Fælles Medicinkort. Med et par klik på din mobil via den nye app kan du f.eks. fremover anmode din egen læge om nye recepter på aktuel medicin.
Den nye app viser de medicininformationer, der står i Fælles Medicinkort og er registreret af en læge. Alle borgere har i dag adgang til Fælles Medicinkort via sundhed.dk.
Med medicinkort app’en kan borgerne få adgang til at se medicin for dem selv og deres børn under 15 år på mobilen. Det gør det praktisk og let. Vi håber også, at det vil spare tid for de praktiserende læger, at man kan bede om at forny recepter via app’en og få overblik over, hvilken medicin man skal tage, forklarer direktør i Sundhedsdatastyrelsen, Lisbeth Nielsen.
Formålet med både Fælles Medicinkort samt den nye app er blandt andet at reducere antallet af medicineringsfejl, men også at reducere antallet af genindlæggelser på grund af medicineringsfejl og at gøre tidsforbruget til afklaring af borgerens aktuelle medicinoplysninger mindre.

Brug borger app’en til Fælles medicinkort til at:

 •  Se din aktuelle medicin, som er registreret på det Fælles Medicinkort af en læge.
 • Se dine åbne recepter – altså de recepter, som gør det muligt at få udleveret medicin på apoteket.
 • Se hvor mange udleveringer, der er tilbage på en recept.
 • Se den medicin, du allerede har fået udleveret på apotek.
 • Anmode om at få fornyet en recept hos din praktiserende læge på den medicin, du er i aktuel behandling med.
 • Følge dine børns medicin, til de er 15 år. Det forudsætter, at man har forældremyndighed.

Downnload app’en via App Store eller Google Play. App’en er tilgængelig via sundhed.dk og eventuelle spørgsmål til indhold i FMK borger app’en skal rettes til sundhed.dk

 

 

04.05.2017

Vi minder om tidligere opslag vedrørende onsdag d. 10.05.2017, hvor Lægehuset kun er åbent for akut sygdom på grund af akkreditering.

 

 

04.05.2017

Så er Thilde Ebdrup Kjær tilbage i Lægehuset på fuld tid efter i en periode at have været sygehusansat.

 

 

26.04.2017

Efter påske bød vi velkommen til uddannelseslæge Louise Lilleholt Schjørring, som skal være i lægehuset 1 år. Louise har en ugentlig fridag, mens hun er her.

 

 

28.03.2017

Lægehuset Østermarken skal i 2017 akkrediteres ligesom alle andre lægehuse.

 

Akkreditering kan defineres som:

“Kvalitetsvurdering, hvor et anerkendt organ vurderer, hvorvidt en aktivitet, ydelse eller institution lever op til et sæt af fælles standarder”

(Det Nationale Begrebsråd for Sundhedsvæsenet, 2006)

 

Derfor vil der 10.05.2017 være lukket for almindelige konsultation, hvor vi får besøg af 2 surveyere, som skal gennemgå lægehusets procedurer. Telefontiden til lægerne kl. 8.30-9.00 vil være åben. Akuttiden kl. 9.00-9.30 vil være åben. Resten af dagen er der som nævnt lukket for almindelig konsultation. Der vil være telefonsvarer på hele dagen, som vejleder om brug ved akut opstået sygdom.

 

 

27.01.2017

Det er nu udelukkende sygeplejerskerne i Lægehuset, der laver attest til kørekort, med mindre du har en kronisk sygdom fx sukkersyge eller epilepsi. Under “tidsbestilling” fremgår det tydeligt, hvilken konsultationstype du skal vælge.

 

 

07.11.2016

Amalie Made er medicinstuderende og besøger Lægehuset Østermarken i uge 48. For lærings skyld vil hun deltage ved konsultationer. Ønsker du ikke dette, er det selvfølgelig helt i orden at sige fra.

 

 

28.10.2016

Der bliver indleveret rigtig mange urinprøver dagligt i Lægehuset – også i marmeladeglas, medicinglas og plastflasker, som vi må afvise. Nedenfor vejledning til korrekt prøvetagning:

 

 

For at undgå bakterier andre steder fra end urinen er det vigtigt, at du:

 

 • Opsamler urin i et rent glas og ikke gamle medicinglas, marmeladeglas og lignende

 

 • Kvinder: Adskiller kønslæberne med to fingre, mens du tisser (det kan være nemmere at sidde omvendt på toiletsædet)

 

 • Mænd: Forhuden trækkes tilbage, mens du tisser

 

 • Du lader urinen i toilettet, og først når strålen er godt i gang, holder glasset under kortvarigt, så du hverken får det første eller det sidste urin i prøve- glasset.

 

 • At du opbevarer urinen i køleskabet, til du afleverer den i lægehuset senest 1 time efter prøvetagning. Du kan også lave urinprøven i lægehuset.

 

 • At urinprøven laves tidligst 2 timer efter, du sidst har været på toilettet

 

28.10.2016

Vi har pr. 01.11.2016 ansat sygeplejerske Lene Winther og har nu 3 sygeplejersker i Lægehuset. Lene har stor erfaring fra tidligere ansættelse i lægeklinik og vil hurtigt indgå i sygeplejerske-teamet på lige fod med Mette og Mette. Vi glæder os meget til, at Lene starter.

 

 

28.10.2016

I uge 46 deltager lægerne og sygeplejerskerne på skift ved Lægedage 2016 i Bella Centret. Der vil derfor ikke være sen konsultation onsdag

 

 

24.10.2016

Kathrine Moriat er medicinstuderende og besøger Lægehuset Østermarken i uge 43. For lærings skyld vil hun deltage ved konsultationer. Ønsker du ikke dette, er det selvfølgelig helt i orden at sige fra.

 

06.09.2016

Dagene for årets influenzavacciner er nu på plads – se forsiden. Der skal ikke bestilles tid de tre eftermiddage – men husk det gule sundhedskort!

 

 

06.09.2016

Lægehuset Østermarken søger en sygeplejerske. Jobopslaget kan læses her. Der henvises endvidere til funktionsbeskrivelsen her på hjemmesiden.

 

 

07.07.2016

Den store patienttilfredshedsundersøgelse er nu tilgængelig, læs med her

 

 

 

06.07.2016

Lægehuset Østermarken deltager fredag d. 16. september 2016 i Nordjysk Praksisdag i Aalborg afholdt af Region Nordjylland. Der vil derfor kun være åbent for akutte henvendelser efter aftale på grund af minimal bemanding.

 

 

16.06.2016

Vi er så heldige at få besøg af medicinstuderende Mona Sahlholdt Hansen i sommerferien som sommerferiepraktikant. Mona er på studerende fra Aarhus Universitet og er i gang med 9. semester. Hun vil følge lægerne til konsultationer i ugerne, hun er her.

 

 

17.05.2016

Som vanligt afvikles der sommerferie i Lægehuset uge 26-31 begge uger inkl. Der er derfor ikke sen konsultation om onsdagen de nævnte uger.

 

 

17.05.2016

Onsdag d. 25.05.2016 er Lægehusets personale sendt på kursus. Det betyder, at Lægehuset er lukket for andet end akutte henvendelser. Indimellem vil telefonen være lukket og henvise til akuttelefonen ved behov.

 

15.03.2016

Til maj kan vi byde uddannelseslæge Nicki Sørensen velkommen i Lægehuset.

 

 

15.03.2016

Du kan nu betale med Swipp i Lægehuset.

 

 

11.02.2016

Systemnedbrud i Lægehuset. Telefonen er derfor lukket, men vi håber igen at kunne ekspedere recepter og modtage tidsbestillinger efter kl. 12.00.

 

25.01.2016

Vi glæder os til, at vi fra marts 2016 kan byde velkommen til endnu en uddannelseslæge, Anneli Raudasoja.

 

 

21.01.2016

I forbindelse med ansættelse af to nye sygeplejersker i Lægehuset, har det været muligt at udvide deres arbejdsområder. Sygeplejerskerne tilbyder, ud over de i forvejen kendte konsultationer, også:

 • udfærdigelse af motorattest for raske, unge mennesker
 • fornyelse af recept på vandannende medicin (beroligende medicin og sovemedicin)
 • 3 års og 4 års børneundersøgelser
 • celleskrab efter indkaldelse fra sygehuset

 

 

21.01.2016

Har du været forbi www.sundhed.dk, når du venter på prøvesvar eller har været på sygehuset?

Laboratoriesvar

I  Laboratoriesvar kan du se resultater på de prøver, du har fået taget på sygehuset eller hos din læge. Du kan se prøvesvar op til 5 år tilbage. Ønsker du at se ældre prøvesvar, kan du under Laboratoriesvar vælge laboratoriet Patobanken, der giver dig prøvesvar endnu længere tilbage.

Journal fra sygehus

I Journal fra sygehus har du adgang til at se et udsnit af dine journaloplysninger fra offentlige sygehuse bl.a. behandlinger, diagnoser og notater siden 2000 og frem. Journaloplysningerne stammer fra sygehusenes elektroniske patientjournaler og administrative systemer. Adgang til Journal fra sygehus er personlig. Der er derfor ikke adgang til børns eller pårørendes data.

Medicinkortet

På sundhed.dk kan du finde dit personlige medicinkort. Medicinkortet (Fælles Medicinkort) giver dig et overblik over din aktuelle medicin, dine afsluttede behandlinger samt recepter to år tilbage i tiden. Din læge kan løbende opdatere kortet med din aktuelle medicinering og dermed give overblik over den medicin, som du er i behandling med lige nu.