Funktionsbeskrivelse sygeplejerske

Sygeplejerskerne indgår i et fælles behandlerteam sammen med læger, bioanalytikere og lægesekretærer. Arbejdsopgaverne er et fælles anliggende og kan veksle afhængigt af aktuelle  behov og spidsbelastninger i forskellige dele af huset.

 

Arbejdstilrettelæggelse

Arbejdsdagen tilrettelægges med typisk fastlagte tider til patientkonsultationer, tid til telefonisk patientkontakt og email-patientkontakt. Endvidere tid til administrative opgaver, oprydning og lignende. Herudover afhængigt af behov tid til arbejde med sekretariatsfunktioner og  laboratoriefunktioner.

 

Særlige arbejdsopgaver omfatter aktuelt:

 

Børneundersøgelser ved 2, 3, 4 og 5 år.

 

Børnevaccinationsprogram: Alle børnevaccinationer, hvor der ikke samtidigt er lægeundersøgelse,  dvs ditekipolacthib, MFR og HPV-vaccinationer. Herunder overvågning af vaccinationstilslutning og indkaldelse af patienter, der mangler vaccinationer.

 

Rejseprofylakse: Rejseanamnese med efterfølgende planlægning og udførelse af relevant vaccination. Herudover vejledning om anden sygdomsprofylakse i forbindelse med rejser.

 

Influenza-, covid- og pneumokokvaccination: Deltage i tilrettelæggelse af og praktisk gennemførelse af vaccination herunder besøg på plejehjem og andre institutioner med hjemmevaccination af borgere.

 

Løbende bestillinger og indkøb af vacciner.

 

Kronikerambulatorium, kronisk obstruktiv lungesygdom: Systematisk kontrol af patienter med KOL inkl. spirometri efter procedure.

 

Kronikerambulatorium, diabetes: Løbende kvart, halvårs- og årskontrol af type 2 diabetikere inkl. selvstændig medicinering under supervision af læge.

 

Kronikerambulatorium, hypertension: 1-3 årlige kontroller inkl. selvstændig medicinering under supervision af læge.

 

Astma: Kontrol af astmabehandling efter behov.

 

Adipositas: Forløb med regelmæssige vejninger og kost-/motionsvejledning med henblik på vægttab.

 

Adipositas, børn: Særlige forløb med vejledning til børn og deres familier vedrørende overvægt.

 

Kostvejledninger med forskelligt sigte: Hyperlipidæmi, diabetes, overvægt.

 

Befolkningsundersøgelser, livmoderhalskræft: Prøvetagning med henblik på cervixcytologi som led i screeningsprogram og ekstra undersøgelser hos kvinder med påvist HPV-vira eller celleforandringer, herunder afgivelse af godartede svar på undersøgelser.

 

Prævention, kvinder: Kontrol af p-pillebehandling når denne er opstartet.

 

Injektionsbehandling: Særligt B12-injektioner, men også andre injektioner efter aftale (fx ved cancer prostata, psykofarmaka og lignende).

 

Rygestopvejledning: Vejledning til patienter, der ønsker rygestop, særligt dem der ikke falder under kommunens tilbud vedrørende storrygere.

 

Sårbehandling: Indbefatter skift forbinding, podninger, kompression m.v.

 

Cikatricer: Fjernelse af suturer og agraffer.

 

Vortebehandling: Vejledning om vortebehandling samt cryoterapi.

 

Ligtorne: Vejledning, beskæring m.v.

 

Lungefunktionsundersøgelse: Almindelig spirometri, spirometri med beta2- og steroidreversilitet samt spirometri med løbetest.

 

Audiometri.

 

Tympanometri som kontrol efter AOM/SOM.

 

Inhalationsmedicin, lunger: Kontrol og vejledning vedrørende inhalationsdevices (udføres også i forbindelse med astma- og KOL-kontroller).

 

Distal blodtryksmåling (ankelniveau).

 

Øreskylning.

 

Cystitis: Afgivelse af urindyrkningssvar samt standardbehandling for cystitis hos kvinder i fertil alder.

 

Akutmedicin: Løbende kontrol og opfyldning på akutbakke og hjertestopudstyr.

 

Medicinbestilling: Bestilling og opfyldning af standardsortiment i lægehuset.

 

Indledende konsultationer om vandladningsproblemer med instruktion i væskevandladningsskema og spørgeskema.

 

Konsultationer med henblik på udfyldelse af demensspørgeskemaer (MMSE/MOCA).

 

Antikoagulationsbehandling, opstart: Vejledning af patienten om AK-behandling og opstart efter standardskema af Marevan.

 

Kontrol AK-behandling: Løbende titrering af Marevan-dosering og svarafgivelse til patienter vedrørende dette.

 

Opstart insulinanaloger: Vejledning om injektionsbehandling og -teknik samt opstart og indledende titrering af behandling med insulinanaloger, Victoza m.v.

 

Laboratoriefunktion: Løbende funktion i laboratoriet med blodprøvetagning, ekg-optagelse m.v.

 

Bestilling og opfyldning: I samarbejde med laboratoriet løbende bestilling og opfyldning med forbindsstoffer, utensilier m.v.

 

Sekretariatsfunktioner: Løbende deltagelse i sekretariatet med skrankearbejde, telefonpasning, tidsbestilling m.v.

 

Kvalitetssikring: Udtræk af patientsystemer, DAK-E m.v. med henblik på kvalitetssikring, særligt inden for store diagnosegrupper som diabetes, KOL, hypertension, psykisk sygdom m.v.

 

Epikriselæsning: Gennemlæsning af alle indkomne epikriser og ambulante notater fra samarbejdspartnere med henblik på evt handlepunkter og orienteringspunkter til relevante læge.

 

Mailovervågning: Gennemlæsning af alle indkomne mails til læger/sygeplejersker med svarafgivelse på dem man kan håndtere.

 

Graviditetsundersøgelse: 1. graviditetsundersøgelse med udfyldning af svangrepapirer, planlægning af blodprøver m.v.

 

Motorattester: Udfyldning af motorattester på patienter uden kompleks sygdom.

 

Konsultationer vedr. afhængighedsskabende medicin: Samtale med patienter og reiterering af afhængighedsskabende medicin indenfor benzodiazepin- og morfikagruppen.

 

Pharyngitis: Undersøgelse og behandling af pharyngitis hos voksne, uden kompleks sygdom.

 

Vaccinationer: Fremfinde vacciner til dagens vaccinationsprogram.

 

Kontrol af lægetasker: Kontrol af indhold samt opfyldning af lægetasker efter standardsortiment.

 

Luftvejsinfektioner: Deltagelse i undersøgelse og behandling.

 

Søvnproblemer: Selvstændige patientforløb vedrørende søvnproblemer.